Konkurs etter skattekrav på nesten én million kroner

foto