Her planlegges det med 100 til 125 leiligheter

foto