Jobber intenst etter pris-sjokket: Brua kan bli smalere

foto