Rispet inn navnet hennes i blod på armen og sendte henne bilde av det