Tommel opp for boligbygging – sier ja til sju etasjers bygg her

foto