Skiens ME-tilbud kommer for sent for Katrine: – En halvveis innrømmelse om å ikke ha et tilbud til alvorlig syke pasienter

foto