20 millioner til vedlikehold av Porsgrunnsbrua

foto