Familien måtte kjøre 12 mil for å få tak i NSBs månedskort

foto