– Vi har rett og slett ikke tillit til at avvikene rettes hvis vi gir midlertidig brukstillatelse

foto