Frida (23) danket ut hele søkerlista til toppjobben – uten å søke

foto