Stjal fra arbeidsgiver: – Førte ingen kontroll med hvor mye dynamitt jeg brukte

foto