Henter inn miniubåt i søket etter savnet 21-åring

foto