Isklatreren som omkom var en 33-åring fra Italia

foto