Kjørte 30 km/t over fartsgrensa. Mange andre sjåfører fikk også bot