Passkrisen: Ber regjeringen gjennomføre strakstiltak

foto