Brua er lagt på is. Nå vil Ådne ha dette alternativet over elva

foto