Åtte saker i Telemark etter ny lov – dette gjør skolene i Skien for å stoppe mobbing