Trailer satt seg fast to ganger i samme bakke

foto