Mistanke om grovt bedrageri og korrupsjon i konkursrammet selskap

foto