Regjeringen innfører nasjonale koronainnstramminger