Dette skjedde i Telemark i natt - flere tilfeller ruskjøring