12.600 færre arbeidssøkere i løpet av den siste uken

foto