Kjøpte bolig med «flott basseng». – Det lekker, hevder kjøper

foto