Foreldrene har startet spleiselag for å gi sønnen et bedre liv

foto