Rykket ut til røykutvikling i hus - viste seg å være matos