Her er Telemarks billigste hyttetomter: – Noen vil heller ha rimeligst mulig tomt enn mest mulig sol

foto