Data kan være på avveie etter virusangrep mot Stordalen-hoteller

foto