Jan Inge fant seks gravstøtter i kjelleren hvor han jobbet

foto