Arbeid på E18 i Telemark – i dette tidsrommet går det langsomt