Krise for Barnas dag – har ingen plass å være

foto