Da Birgitte ble smittet, fikk kommunelegen noe nytt å bryne seg på

foto