Gry lever av å pynte boliger: – Vi må fornye oss hele tida

foto