Ringer nødnummeret for å sladre på folk som griller

foto