Skien gikk med 84 millioner kroner i overskudd

foto