Har plass til 250 flyktninger her, men det er trolig ikke nok: – Ekstremt uoversiktlig

foto