Mangel på dette hos apotekene fram til høsten

foto