Må ta omvalg: – Var oppført en feil kandidat på stemmeseddelen