Sto fast på E134. Noen hundre meter etter gikk det galt igjen