Vil bygge 7-8 vindturbiner – slik blir de synlige fra sentrum