Brøt seg inn i natt og stjal verdier for 200.000 kr