Kåss skrøt av lærerne: - Det hjelper lite med hyllest og applaus, Robin Kåss