Kjent norsk friluftsmerke kjøper unikt hotell i Telemark

foto