Misbruker bilde av Tornys døde foreldre: – Forferdelig