Mann skadet i brann i båtopplag. Nabo: – Voldsom røyksky

foto