Kaos på Sykehuset Telemark: – Vi setter det på spissen