Fra en toppjobb til en annen: Birgitte blir daglig leder

foto