Beslagla dette musikk­anlegget etter gjentatte hendelser: – Helt vilt. Ikke rart det blir støy av det

foto