Legemiddelet reduserer risikoen alvorlig koronasykdom hos de med høy risiko for å bli alvorlig syke.

– Jeg er glad for at vi nå kan tilby koronapasienter med høy risiko for alvorlig sykdom denne behandlingen. Det reduserer risikoen for alvorlig forløp hos den enkelte, i tillegg til at det er med på å ta ned belastningen på helsetjenesten, sier helse- og omsorgsministeren i en pressemelding.

Det er først og fremst eldre og de med underliggende sykdom som vil ha nytte av behandlingen. For pasienter med lav risiko for alvorlig sykdom, har legemiddelet liten nytte.

Ved riktig bruk er det anslått at Paxlovid reduserer antallet innleggelser på sykehus med mer enn 80 prosent blant personer med høy risiko for alvorlig covid-19-sykdom.

Norge har sikret seg medisinen gjennom EUs felles innkjøpsordning. Det er hittil sikret nok av legemiddelet til 25.000 personer.

Koronapillene kommer først til Oslo-regionen, og deretter til resten av landet.

Helsedirektoratet bekreftet allerede før sommeren at de hadde bestilt 50.000 behandlinger av koronapillen Paxlovid, men bestillingen ble senere redusert til 25.000.