Det var 22. november i fjor at 27-åringen Vegard Eikland Brendstuen ble funnet død av arbeidskameraten sin.

Ulykken skjedde inne i skogen ved Vråliosen, i Kviteseid kommune. Brendstuen var selv fra Tokke.

Dagen etter ulykken var Arbeidstilsynet sammen med politiet på plass for å undersøke hva som kunne ha skjedd.

Varden har fått innsyn i tilsynsrapporten.

De mener det er en rekke uheldige omstendigheter som førte til at Brendstuen døde.

Han hadde et enkeltpersonforetak, og drev med frakt av tømmer.

Ulykken skjedde mellom hogstplassen og lunneplassen. Avdøde skal ha vært på vei ned fra hogstplassen med seks tømmerstokker.

På traktoren hadde han en ettermontert vinsj. Denne var også ettermontert med fjernstyring.

Arbeidstilsynet mener det ikke var noe teknisk feil med traktoren eller utstyret.

«Traff med stor kraft»

Det inspektørene til Arbeidstilsynet tror skjedde, er at noen av tømmerstokkene som ble transportert krysset seg. Brendstuen skal da ha stanset i terrenget for å rette på tømmerstokkene.

«Avdøde arbeidet i nærheten av de hengende tømmerstokkene, antakeligvis med hørselvern på. Derfor ville det være svært vanskelig å få med seg at dette skjedde», heter det i rapporten.

Det de tror skjedde var at mannen ved en feil aktiverte en av vinsjene med fjernkontrollen. Tømmeret kan ha blitt dratt inn slik at traktorens motor ble kvalt og stanset. Dette kan også ha stanset tilførselen av hydraulikk som holder bremsene på.

Dette vil videre ha ført til av lasten falt og traff Brendstuen.

«De traff med en så stor kraft at hjelm eller annet verneutstyr trolig ikke ville endret utfallet», skriver Arbeidstilsynet.

Foto: Arbeidstilsynet

«Ofte ser vi en kombinasjon av uheldige omstendigheter som muliggjør ulykkene».

Noe av problemet var at fjernkontrollen avdøde brukte hadde knapper som lett kunne aktiveres. Arbeidstilsynet mener dette kan ha bidratt til ulykken.

I forbindelse med tilsynssaken har Arbeidstilsynet satt i gang arbeid for å sørge for at det samme ikke skjer igjen.

– Vi antar at fjernkontrollen har hatt en medvirkning til at ulykken skjedde. Ofte er det flere ting som skjer samtidig som forårsaker slike ulykker. Det vi gjør er at vi tar saken opp med Arbeidstilsynets seksjon for markedskontroll, forklarer seksjonsleder i Arbeidstilsynet, Runar Hauge.

Arbeidstilsynet håper de kan bidra til at liknende ulykker ikke skjer i framtida.

– Mandatet vårt er å finne de direkte og bakenforliggende årsakene til at ulykken skjedde, og så bruke læren til noe konstruktivt for å forebygge at tilsvarende hendelser ikke skjer igjen, sier Hauge.