Her kjører bussen med 54 ambassadører mot kjøreretningen

foto